Akcija in ostale posebnosti!

Posebnosti

Obiskovalci spodaj naštetih objektov imajo določeno število brezplačnih ur. Koliko morate zapraviti in kakšni so pogoji je odvisno od vsakega objekta posebej.

*samo za goste, ki plačajo parkirnino v hotelu
**samo za imetnike kartice NAMA ob nakupu nad 50 EUR

Vse cene so informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb.
Za napake v tisku ne odgovarjamo.

Prosimo vas, da ob obisku ali sklenitvi pogodbe preverite veljavne pogoje in cene.

@2014 e-Mesto.Si